Category Archives: Mai Vàng Bình chánh

Mai Vàng Bình chánh – Dáng mai hình thông – Hoa 5 cánh đến 24 cánh

MAI VÀNG BÌNH CHÁNH

MAI VÀNG TÀNG THÔNG BÌNH CHÁNH – MAI XUÂN NGHỆ THUẬT Mai vàng tàng thông là loại mai vàng đặc trưng của vùng đất Bình Lợi – Bình Chánh được trồng tự nhiên trong những năm đầu, khi cây đạt chất lượng về bông sẽ uốn theo lối tứ diện để tạo độ bông và […]