• Địa chỉ vườn mai: 6B Lại Hùng Cường, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM
  • Hotline: 02838.666.767 – 0902.838.468
  • Email: chothuemaitetvn@gmail.com
  •  Website: chothuemaitet.vn