Tag Archives: mai đẹp

CÂY MAI NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐẸP VÀ HỢP PHONG THỦY

cay-mai-dep

Có nhiều tiêu chuẩn để đánh giá một gốc mai đẹp. Tuy nhiên, đối với những người chuyên chơi mai thì một cây mai đẹp là một cây mai hội đủ các yếu tố sau đây. Bốn tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá chất lượng một cây mai đẹp mà những nghệ nhân chơi […]