Thời điểm canh nụ hoa mai

THỜI ĐIỂM CANH NỤ CHO MAI VÀNG

THỜI ĐIỂM CANH NỤ CHO MAI VÀNG Mai vàng được nhiều người ưa chuộng trang trí Tết – là biểu tượng ngày tết phương nam. Theo những người trồng mai khó khăn nhất trong việc chăm sóc 1 cây mai là canh nụ cho mai vàng. Thời điểm canh nụ cho mai vàng không cố…