BẢNG MÃ SỐ ĐẶT THUÊ MAI TẾT

BẢNG MÃ SỐ ĐẶT THUÊ MAI VÀNG TẾT 2017

Vườn Mai Vàng Bình Chánh vào mùa cho thuê mai tết.

Năm nay vườn mai cung cấp ra thị trường hàng trăm cây mai lớn nhỏ phục vụ tết Nguyên Đán

Với nhiều chủng loại và kích thước khác nhau, cùng với những loại mai vàng đẳng cấp.

Dịch vụ cho thuê mai vàng chưng tết nguyên đáng với những mã số mai vàng bên dưới, Quý khách tự chon cho mình cây mai đẹp và ưng ý nhất.

  MÃ SỐ               TÀNG (m)               CHIỀU CAO (m)         HOÀNH(cm)           SỐ CÁNH HOA           TÌNH TRẠNG

MAI GIẢO PHÚ TÂNĐẠI SẢNH


NIS-001                  1m8                           3m1                             48                              12


NIS-002                  1m9                           3m6                             60                              12


NIS-003                  1m8                           3m4                             48                              12


NIS-004                  1m8                           3m5                              57                             12           


NIS-005                  1m8                           3m5                              55                             12


NIS-006                  1m7                           3m4                              50                             12


NIS-007                  1m8                           3m4                              52                             12             


NIS-008                  1m6                           2m8                              47                             12


NIS-009                   2m                            2m5                              70                             12


NIS-010                   1m6                          2m7                              38                             12


NIS-011                   1m8                          2m5                              48                             12


NIS-012                   1m5                          2m7                              42                             12


NIS-013                   1m6                          2m9                              58                              24


NIS-014                   1m4                          3m                                51                              12


NIS-015                   1m4                          3m2                               47                             12


NIS-016                   1m4                          3m6                              49                              12


NIS-017                   1m6                          3m3                              38                              12


MAI GIẢO PHÚ TÂNSẢNH


NIS-030                   1m7                          2m95                            93                               12


NIS-031                   1m6                          2m25                            40                               12


NIS-032                   1m6                          2m25                            40                               12


NIS-033                   1m4                          2m15                            38                               12


NIS-034                   1m4                          2m15                            40                               12


NIS-035                   1m4                          2m25                            37                               12


NIS-036                   1m4                          2m45                            52                               12


NIS-037                   1m4                          2m25                            50                               12


NIS-038                   1m5                          2m35                            45                               12


MAI GIẢO PHÚ TÂNBONSAI


NIS-040                    1m7                         1m65                            40                               12


NIS-041                    1m4                         1m75                            40                               24


NIS-042                     1m2                        1m75                            40                               12


NIS-043                     1m                          1m45                            40                               24


 

    MÃ SỐ               TÀNG ( M )               CHIỀU CAO         SỐ CÁNH HOA                      TÌNH TRẠNG

MAI VÀNG TÀNG THÔNG ĐẠI SẢNH


NIS-0200            2m1                      2m7               8-12


NIS-0201            2m                        2m8               8-12                            Hết hàng


NIS-0202           2m0                        3m                8-12


NIS-0203           2m4                       2m7               6-8


NIS-0204           2m0                       2m9               8-12                            Hết hàng


NIS-0205           2m1                       2m9               8-12


NIS-0206           1m8                        3m               8-12


NIS-0207            2m                         2m7              8-12


NIS-0208            2m                         2m3             8-12


NIS-0209           2m2                        2m9             8-12                  

  • MAI VÀNG TỰ NHIÊN


NIS-0300           1m                          3m1              6-8


NIS-0301           1m2                        2m2              8-12


NIS-0302           1m1                       2m5               8-12


NIS-0303           1m5                        2m5              8-12


NIS-0304            1m                         2m4              6-8


NIS-0305            1m7                       2m3              8-12


  • MAI VÀNG TÀNG THÔNG SẢNH


NIS-0310            1m6                       2m4              8-12


NIS-0311             1m6                        2.3               6-8


NIS-0312            1m5                       2m1              8-12


NIS-0313            1m6                       2m3               6-8


NIS-0314            1m4                       2m2               8-12


NIS-0315            1m6                       1m9              8-12


NIS-0316            1m5                       2m3             8-12


NIS-0317            1m2                       2m3              8-12


NIS-0318            1m3                       2m7              8-12


NIS-0319            1m4                       2m2              8-12


NIS-0320            1m7                       2m1              8-12


NIS-0321            1m4                       2m5              8-12


NIS-0322            1m4                       2m2              8-12


NIS-0323            1m4                        2m5             8-12


NIS-0324            1m4                       2m1              8-12


NIS-0325            1m4                       2m2              8-12


NIS-0326            1m3                       2m                8-12


NIS-0327            1m6                       2m1              8-12


NIS-0328            1m6                       2m8              8-12


NIS-0329            1m4                       2m3              6-8


NIS-0330            1m4                       2m3              8-12


NIS-0331            1m4                       1m9              8-12


NIS-0332            1m4                       2m3               6-8


NIS-0333            1m3                       2m4               6-8


NIS-0334            1m7                       2m                6-8


NIS-0335            1m6                       2m2             8-12


NIS-0336            1m5                       2m3              6-8


NIS-0337            1m5                       2m3              8-12


NIS-0338            1m4                       2m3              8-12


NIS-0339            1m4                       2m3             8-12


NIS-0340            1m5                       2m1              8-12


NIS-0341            1m4                      2m2              8-12


NIS-0342            1m4                      2m2              6-8


NIS-0343            1m3                      2m3              6-8


NIS-0344            1m2                      1m8              6-8


NIS-0345            1m6                      2m                6-8


NIS-0346            1m3                      2m1              8-12


NIS-0347            1m6                      2m4              8-12


NIS-0348            1m5                      2m3              8-12


NIS-0349            1m4                       2m6              8-12


NIS-0350            1m5                       2m3              8-12


NIS-0351            1m4                       2m5              8-12


NIS-0352            1m5                       2m3              8-12


NIS-0353            1m3                       2m2             8-12


NIS-0354            1m5                       1m9             8 -12                                 Hết hàng


NIS-0355            1m4                       2m1             8-12


NIS-0356            1m5                       2m2              6-8


NIS-0357            1m5                       2m1              6-8


NIS-0358            1m2                      2m5              8-12


NIS-0359            1m6                      1m9               6-8


NIS-0360            1m3                       2m4              8-12


NIS-0361            1m6                      2m4                6-8


NIS-0362            1m9                      2m1                6-8


NIS-0363            1m3                      2m3                8-12


NIS-0364            1m5                       2m                 8-12


NIS-0365            1m3                       2m2               6-8


NIS-0366            1m6                       2m2               8-12


NIS-0367            1m4                       2m1              8-12


NIS-0368            1m3                       2m2              8-12


NIS-0369            1m3                       2m1               6-8


NIS-0370            1m3                       2m4               6-8


NIS-0371            1m5                       2m1               6-8


NIS-0372            1m3                       2m2               6-8


NIS-0373             1m3                      1m9               6-8


NIS-0374                                                                                                                     


NIS-0375            1m                         2m1               6-8


NIS-0376            1m2                       2m                6-8                               Hết hàng


NIS-0377            1m4                       2m2              6-8


NIS-0378            1m1                       1m                 6-8


NIS-0379            1m3                        2m                8-12


NIS-0380            1m                         2m7               6-8


NIS-0381            1m3                       2m1              8 -12


NIS-0382            1m1                        2m1             8-12


NIS-0383            1m2                       2m1             8-12


NIS-0384            1m1                       2m5             8-12


NIS-0385            1m5                        2m               6-8


NIS-0386            1m3                        2m1            6-8


NIS-0387            1m3                       1m9             6-8


NIS-0388            1m2                       1m9             8-12


NIS-0389            1m5                       1m9             8-12


NIS-0390            1m2                       2m1             8-12


NIS-0391            1m7                       1m9             8-12


NIS-0392             1m2                      2m1             8-12


NIS-0393            1m3                      2m1               6-8


NIS-0394            1m2                      2m1               6-8


NIS-0395            1m3                      2m                 8-12


NIS-0396            1m3                      2m2               6-8


NIS-0397            1m1                       2m1              8-12


NIS-0398            1m6                       2m2              6-8


NIS-0399            1m5                       2m1              6-8


NIS-0400            1m1                       2m                6-8


NIS-0401            1m                         2m5              6-8


NIS-0402            1m1                       2m1              6-8


NIS-0403            1m2                       2m1              8-12


NIS-0404            1m3                        2m1              6-8


NIS-0405            1m3                       2m1              6-8


NIS-0406            1m2                       2m1              6-8


NIS-0407            1m1                       1m9              6-8


NIS-0409            1m4                       1m5              6-8


NIS-0410            1m                         2m                6-8


NIS-0414            1m2                       2m                8-12


NIS-0419            1m5                       1m8              6-8


NIS-0420            1m1                       2m1              8-12


NIS-0421            1m3                       2m                8-12


NIS-0422            1m1                       2m2              8-12


NIS-0423            1m                         2m5              8-12


NIS-0424            1m6                       1m9              6-8


NIS-0425            1m2                       1m9              8-12


NIS-0427            1m3                        2m1              6-8


NIS-0428            1m3                        2m1              6-8


NIS-0429            1m2                        2m             8-12


NIS-0430            1m2                       1m8             8-12


NIS-0431            1m1                       2m3             8-12


NIS-0432            1m2                      1m7              6-8


NIS-0433            1m2                       2m2             6-8


NIS-0438            1m1                       2m1             6-8


NIS-0442            1m2                        2m1            6-8


NIS-0443            1m1                       1m5             6-8                                ĐÃ ĐẶT


NIS-0444            1m2                        2m1            8-12

+ Cho thuê mai tết tại tphcm

+ Cho thuê mai vàng tết 2017

+ Dịch vụ cho thuê mai tết

>> Tư Vấn Trực Tiếp : 09067.13578 – 08.38.64.64.54

  • Địa Chỉ: 473/4/17 Tô Hiến Thành, P.14, Q.10, Tp.HCM
  • Hotline: 08.38.64.64.54 – 0906.713.578
  • Email: chothuemaitetvn@gmail.com
  • Website: https://chothuemaitet.vn/