BẢNG MÃ SỐ ĐẶT THUÊ MAI TẾT

BẢNG MÃ SỐ ĐẶT THUÊ MAI VÀNG TẾT 2017

  MÃ SỐ               TÀNG (m)               CHIỀU CAO (m)         HOÀNH(cm)           SỐ CÁNH HOA           TÌNH TRẠNG

MAI GIẢO PHÚ TÂNĐẠI SẢNH


NIS-001                  1m8                           3m1                             48                              12


NIS-002                  1m9                           3m6                             60                              12


NIS-003                  1m8                           3m4                             48                              12


NIS-004                  1m8                           3m5                              57                             12           


NIS-005                  1m8                           3m5                              55                             12


NIS-006                  1m7                           3m4                              50                             12


NIS-007                  1m8                           3m4                              52                             12             


NIS-008                  1m6                           2m8                              47                             12


NIS-009                   2m                            2m5                              70                             12


NIS-010                   1m6                          2m7                              38                             12


NIS-011                   1m8                          2m5                              48                             12


NIS-012                   1m5                          2m7                              42                             12


NIS-013                   1m6                          2m9                              58                              24


NIS-014                   1m4                          3m                                51                              12


NIS-015                   1m4                          3m2                               47                             12


NIS-016                   1m4                          3m6                              49                              12


NIS-017                   1m6                          3m3                              38                              12


MAI GIẢO PHÚ TÂNSẢNH


NIS-030                   1m7                          2m95                            93                               12


NIS-031                   1m6                          2m25                            40                               12


NIS-032                   1m6                          2m25                            40                               12


NIS-033                   1m4                          2m15                            38                               12


NIS-034                   1m4                          2m15                            40                               12


NIS-035                   1m4                          2m25                            37                               12


NIS-036                   1m4                          2m45                            52                               12


NIS-037                   1m4                          2m25                            50                               12


NIS-038                   1m5                          2m35                            45                               12


MAI GIẢO PHÚ TÂNBONSAI


NIS-040                    1m7                         1m65                            40                               12


NIS-041                    1m4                         1m75                            40                               24


NIS-042                     1m2                        1m75                            40                               12


NIS-043                     1m                          1m45                            40                               24


 

    MÃ SỐ               TÀNG ( M )               CHIỀU CAO         SỐ CÁNH HOA                      TÌNH TRẠNG

MAI VÀNG TÀNG THÔNG ĐẠI SẢNH


NIS-0200            2m1                      2m7               8-12


NIS-0201            2m                        2m8               8-12                            Hết hàng


NIS-0202           2m0                        3m                8-12


NIS-0203           2m4                       2m7               6-8


NIS-0204           2m0                       2m9               8-12                            Hết hàng


NIS-0205           2m1                       2m9               8-12


NIS-0206           1m8                        3m               8-12


NIS-0207            2m                         2m7              8-12


NIS-0208            2m                         2m3             8-12


NIS-0209           2m2                        2m9             8-12                  

MAI GiẢO PHÚ TÂN

MAI GIẢO PHÚ TÂN – MAI GIẢO TÂN CHÂU – MAI GIẢO AN GIANG Mai vàng giảo hương Phú Tân là món quà ‘trời phú’ cho vùng đất An Giang khi đây là một trong những loại mai giảo đẹp rực rỡ, bông rất lớn, nhiều cánh và lâu tàn. Đặc biệt, mai giảo hương…